DIVERSE / YRKESINNSATSPRISEN

Karmøy Vest Rotary klubb`s Yrkesinnsatspris

Yrkesinnsatsprisen skal være en påskjønnelse til enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner. Prisen kan gis både til rotarianere og ikke rotarianere. Prisen skal være en påskjønnelse for fremragende yrkesinnsats og høy moral. Høy forretningsmoral skal veie tungt i utvelgelsen av kandidater. Prisen skal oppmuntre bedrifter og enkeltpersoner til videre yrkesinnsats og høy moral. Prisen skal deles ut en gang i året, dersom juryen finner gode kandidater. Kandidatene skal fortrinnsvis være fra Karmøy kommune. Dersom kandidater som fremmes ligger utenfor Karmøy kommune må det begrunnes nøye. Prisen skal være gjenkjennende og kan bestå av Diplom + litografi/statuett. Utdelingen kan skje på et klubbmøte og fortrinnsvis i oktober måned. Juryen skal bestå av yrkeskomiteen og klubbens President. Kandidater kan fremmes av klubbens medlemmer fra august til og med september måned hvert år.

Vedtekter

  1. Prisens formål: Prisen kan tildeles personer, organisasjoner eller bedrifter med eller uten tilknytting til Rotary. Yrkesinnsatsprisen skal være en påskjønnelse for fremragende yrkesinnsats med høy moral.
  2. Yrkesinnsatsprisen består av et Diplom og litografi/statuett.
  3. Jury består av den til enhver tid valgte yrkeskomiteen og klubbens President. Aktuelle kandidater til prisen kan komme fra alle klubbens medlemmer i tiden fra august til og med september måned. Juryens innstilling skal foreligge innen midten av oktober hvert år. Yrkesinnsatsprisen kan deles ut en gang i året på et klubbmøte i slutten av oktober måned. Det står juryen fritt til å innstille/tildele pris det enkelte år.
  4. Endringer av vedtekter kan foretas av Karmøy Vest Rotary Klubb`s styre

Yrkesinnsatsprisen er delt ut 2 ganger:

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Kulturhuset
Adresse: Rådhusveien 71
Postnummer: 4270
Sted: Åkrehamn
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...