PROSJEKTER / POLIO PLUSS


Polio Pluss

Innsamling til Polio Pluss er en av klubbens prosjekter. Vi har med jevne mellomrom stand rundt omkring der vi selger Polio Pluss pins. Bilder nedenfor: På stand for Polio Plus lørdag 5 mai 2018, Kiwi Ferkingstad.


Sjekk også www.endpolio.org for mer informasjon om Polio og Rotarys arbeid.

Polio - Poliomyelitt – Barnelammelse

Polio(myelitt) er en meget smittsom sykdom som i noen tilfeller kan gi muskelsvekkelser som fører til lammelser og kan av og til være dødelig.

Smittemåte:
Poliovirus blir overført ved at mennesker kommer i kontakt med infisert materiale: mat, vann, spytt.
Viruset blir introdusert til kroppen gjennom munn og nese og vandrer rundt i kroppen via blodet til nervesystemet
Viruset kan smitte gjennom kontakt mellom personer
Viruset opptrer under uhygieniske forhold

Symptomer og forløp:
Akutt poliomyelitt er i 90% av tilfellene uten symptomer, eller med svært lette symptomer. De som får lette symptomer, får feber, muskelsmerter, kvalme og oppkast i 1-2 uker. 5 - 10% av de smittede utvikler hjernehinnebetennelse.
Mindre enn 1 % utvikler lammelser. Selv om lammelsene kan gå tilbake av seg selv, blir mange avhengig av støtteskinner, krykker, eller rullestol

Årsak og behandling:
Polio er en virussykdom uten medisiner som kan hjelpe. Fysioterapi er viktig for å støtte bevegelsesfunksjoner.

Forebyggende behandling:
Vaksine forebygger poliosykdom. I Norge hører poliovaksinen med i barnevaksinasjonsprogrammet. Det er viktig i voksen alder å ta påfyllsvaksine dersom man skal til et område der poliosykdom forekommer.

Postpoliosyndrom: 
Senskader hos personer med tidligere paralytisk (lammende) polio, kan komme flere tiår etter den akutte sykdommen. Postpoliosyndrom består av ny muskelsvakhet, smerter og tretthet. Gjelder 5-10 % av tidligere poliopasienter.
Man regner med at ca 10.000 personer som ble rammet av polio med lammelser i Norge fortsatt er i live.

Rotary Internationals polioengasjement:
Startet i 1988 og er Rotarys største humanitære prosjekt og kalles Polio Pluss. Rotary samarbeider bl.a med WHO i dette arbeidet og har i stor grad bidratt til at antallet av verdens poliotilfeller er redusert med 99%.De siste landene der poliotilfeller forekommer er Afganistan, Pakistan, Nigeria og Syria.

På den Internationale Poliodagen den 24.oktober
ønsker Rotary International gjennom Polio Pluss å markere sitt engasjement for at poliosykdommen skal utryddes i verden. Karmøy Vest Rotary Klubb er en aktiv støttespiller i dette arbeidet.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Kulturhuset
Adresse: Rådhusveien 71
Postnummer: 4270
Sted: Åkrehamn
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...