PROSJEKTER / PAVILJONG FREDHEIM

Paviljong – Fredheim Bufellesskap 

Karmøy Vest Rotary Klubb sitt engasjement i utomhusanlegget ved Fredheim Bufellesskap begynte for snart 10 år siden. Klubben fikk høre om at det på det nye Fredheim var et sterkt ønske om å få etablert en såkalt sansehage. Dessverre var det ikke mulig å få til en slik hage ved bevilgninger over de ordinære budsjetter, og klubben bestemte seg derfor for å ta denne utfordringen. Arbeidet med sansehagen har vært konsentrert om ”baksiden” av bygget på Fredheim. Dette er et fantastisk fint areal som ligger godt i le for sjenerende vind, men i deler av året blir det nok til tider litt lite sol på denne delen av utearealene.

De mer solrike arealene ut mot vegen er mer utsatt for vind. Ikke så lenge etter vi var i gang med sansehagen kom derfor en ny utfordring; Det hadde vært kjekt med en paviljong på framsiden av huset i tillegg til en utvidelse av terrassen som var der fra før. Svaret var at det skulle vi nok få til, men vi var nødt til å ta det hele litt over tid. Og det har vi gjort. I dag står paviljongen her. Enkelte småting mangler fortsatt, men poenget er at nå kan både beboere og ansatte ta paviljongen i bruk.

Arbeidet med paviljongen begynte med at vi med spade og trillebår gravde bort matjord og fikk tilkjørt og komprimert drenerende steinmasser i bunnen. Også denne gangen ble massene levert  gratis fra Vassbakk og Stol as, og transporten ble besørget av Jan Stava Transport uten kostnad for oss. Deretter ble betongplata forskalt og støpt. Dermed var fundamentet på snaue 15 kvadratmeter på plass. Neste trinn i arbeidet var å utvide terrassen slik at denne gikk helt bort til paviljongen. Til sammen ble det lagt ca 50 kvadratmeter ny terrasse. Dette var en ganske stor jobb som ble utført i løpet av noen kvelder og et par lørdager av en god dugnadsgjeng fra klubben.

Klubben har ikke så mange medlemmer som er snekkerkyndige. Vi var derfor på utkikk etter muligheter for å få utført tømrer- tak- og glassarbeidene på paviljongen. Løsningen kom når vi fikk elever og lærere ved Åkrehamn vidaregåande skole med på laget. Mye av arbeidet ble gjort på skolens verksted ved at alle vegger ble slått sammen der. Veggene ble så transportert til Sevland og montert på fundamentet. Taket bygget elevene på plassen. Taktekkingen var det viktig å få av samme type som på hovedhuset. Ved kontakt med entreprenøren for dette taket, Protan Bygg & Tak as, fikk vi en glimrende avtale hvor entreprenøren stilte med sin byggeleder i to dager samtidig som de spanderte materialene.

Første dagen var byggelederen på skolen og hadde både teoretisk og praktisk opplæring av elevene. Neste dag var byggeleder og elever på taket og fikk lagt på plass hele taktekkingen.

I forkant av denne jobben hadde elever på skolen montert stillas rundt hele paviljongen. Stillasmaterialene ble stilt vederlagsfritt til disposisjon av Stillasgruppen as. Før stillaset ble revet og kjørt tilbake til Stillasgruppen as, monterte elevene vannbord og vindskier på paviljongen.

De siste ukene har vi hatt et par dugnadskvelder for hele klubben. I tillegg har noen medlemmer brukt en del kvelder og lørdager på ferdigstillelsen. Dette arbeidet har dreid seg om klargjøring av sprosser og lister for glass, litt belistning, legging av gulv, innvendig panel, montering av ytterdører samt maling og opprydding. Maling er levert av Veldes Malerservice as til en gunstig pris. Glass er levert og montert av Aspaas glass as. Også her har vi fått en meget gunstig avtale som gjør at vi kommer fra denne jobben med beskjedne utlegg.

Klubben sine utlegg til arbeidene på Fredheim beløper seg til vel seksti tusen kroner. Vel 40 av disse kan knyttes til paviljongen og utvidelsen av terrassen. I tillegg har vi en avtale om at regningen for ytterdørene og div. andre arbeider skal dekkes av midler som disponeres av Fredheim.
Etter søknad fra klubben har vi fått tilskudd til prosjektet med kr 5.000,- fra Skudenes & Aakra Sparebank og kr.20.000,- fra Gjensidigestiftelsen. Dette er flotte bidrag som vi setter stor pris på.

For oss i Rotary er dette prosjektet helt i tråd med vår formålsparagraf som er å gagne andre. Når vi får dette til ikke bare ved egen innsats, men også gjennom konstruktivt samarbeid med andre positive krefter er det ekstra kjekt.

Tusen takk til alle som har vært med på å realisere paviljongen på Fredheim.

Åkrehamn i juni 2011 
Jakob Nilsen

Vi takker våre leverandører og samarbeidspartnere for alle positive bidrag til realiseringen av paviljongen.

Aspaas Glass as
Gjensidigestiftelsen
Haaland & Thuestad as
Jan Stava Transport
Protan Bygg & Tak as
Skudenes & Aakra Sparebank
Stillasgruppen as
Trygve J Sjøen as
Vassbakk & Stol as
Veldes Malerservice as
Åkra Sementstøperi as
Åkrehamn Vidaregåande skole 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Kulturhuset
Adresse: Rådhusveien 71
Postnummer: 4270
Sted: Åkrehamn
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...